آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجوییآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....آیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
نحوه اقدام برای ارائه درخواست انتقال یا مهمانیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل کار تخفیف دانشجویانآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
صدور گواهینامه موقت ودانشنامهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل فارغ التحصیلیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت انجام کسری خدمتآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیلآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت افزایش سنوات تحصیلآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی خروج از کشور بر حسب نوع سفرآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بازدید علمیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
استعلامآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلاتآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه تخلفاتآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل مشاوره و راهنماییآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر ۱۳۸۹ به بعدآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی