آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی سال۹۵فرم های پژوهشی
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برقفرم های آموزشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم مشخصات اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال ۹۳فرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم های تشویقی مقالاتفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم های شرکت در مجامع بین المللیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۳فرم های آموزشی
فرم های مربوط به شاهد، ایثارگر، رزمنده و خانواده ایشانفرم های دانشجویی
فونت های مورد نیازطرح های پژوهشی(درون واحدی)
قرارداد حق التدریسفرم های آموزشی
متمم بخشنامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر ۱۳۸۹ به بعدآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیلآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت افزایش سنوات تحصیلآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی