آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل برگزاری امتحانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
صدور گواهینامه موقت ودانشنامهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگاه هافرم برگزاری مسابقات.همایشها و کارگاه ها
طرح نامه شرکت در مسابقات، نمایشگاه هافرم برگزاری مسابقات.همایشها و کارگاه ها
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
فرم ارزیابی کلی اساتیدفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم الفطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم امتیاز مرتبه علمیفرم های آموزشی
فرم انعکاس مسائل دانشکدهفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشیفرم برگزاری مسابقات.همایشها و کارگاه ها
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی