آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل فارغ التحصیلیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
صدور گواهینامه موقت ودانشنامهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل کار تخفیف دانشجویانآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
نحوه اقدام برای ارائه درخواست انتقال یا مهمانیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....آیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجوییآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی سال۹۵فرم های پژوهشی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم صفرطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم الفطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه هاطرح های پژوهشی(درون واحدی)