آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۳فرم های آموزشی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برقفرم های آموزشی
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم مشخصات اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
قرارداد حق التدریسفرم های آموزشی
فرم امتیاز مرتبه علمیفرم های آموزشی
فرم جذب اساتیدفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجوییآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....آیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی