آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اجرایی درخصوص روند بررسی پرونده های متقاضیان ارتقاء در دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اساتیدآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
بخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشدآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
خلاصه آیین نامه آموزشیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
دستورالعمل برگزاری امتحانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
منشور اخلاقی اساتیدفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم عناوین مطالب تدریس شده ۲۹-۶-۹۳فرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم انعکاس مسائل دانشکدهفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم ارزیابی کلی اساتیدفرم های دانشکده فنی و مهندسی
دستورالعمل برگزاری امتحانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
پوشه حضور و غیاب- نامه به مدیرانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
آئین کلاسداری و مقررات عمومی دانشگاهفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال ۹۳فرم های آموزشی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم شماره ۱فرم های آموزشی