نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
بخشنامه برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیق
بخشنامه تاسیس انجمن های علمی اساتید
بخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی
بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه پژوهانه (جدید)
بخشنامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
بخشنامه حمایت وزارت صنعت، معدت و تجارت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
بخشنامه برگزاری جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ( فرهیختگان)
آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر مستخرج از پایاین نامه های کارشناسی ارشد
بخشنامه اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۱
دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی