آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها ، رعایت مواردی لازم است دانشجویان هنگام تایپ پایان نامه به این نکات توجه نمایند:
1-  کار روی کاغذ A4  به صورت یک رو تایپ شود.

2-  صفحات اصلی می بایست ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود و در صفحات اصلی فاصله سطرها از یکدیگر 1 cm در نظر گرفته شود . متن آن با فونت 14 لوتوس نازک و تعداد سطرها در هر صفحه 24 سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 3 cmو از سمت چپ 2 cm باشد و فاصله اولین سطر از بالای صفحه 3 cm و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه 5/2 cm باشد. فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 5/1 cm باشد و کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد. ضمناً در صورتیکه متن به زبان انگلیسی می باشد فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 2 cm  و از سمت چپ 3 cm باشد.

3- صفحات "بسم ا... الرحمن الرحیم" و " تقدیم " و " سپاسگذاری" شماره گزاری نمی شوند. صفحات " فهرست" با حروف ابجد ( ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ ) شماره گذاری خواهند شد. شماره گذاری صفحات باید در وسط و پایین صفحه انجام گیرد.

4- موضوع های اصلی پایان نامه معمولاً چند " فصل" است . هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد. صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند و مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد و شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. به طور مثال: 2-4-3 یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.

5- شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است.

6-  پیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شوند. شکل ها و جدول های موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شماره گذاری خواهند شد.

7- هر رابطه در متن پایان نامه، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است.

8- منابع مورد استفاده را می توان در پایان هر فصل و یا در آخر پایان نامه آورد. فهرست منابع بر حسب حروف الفبای فارسی به این ترنیب تنظیم می شود: - شماره و ردیف - نام خانوادگی نویسنده - حرف اول نام نویسنده - سال انتشار - عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکتری ( این قسمت باید با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود) - نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیده است - شماره مجله یا شماره جلد کتاب - شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است. ( در صورتیکه کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست.)

توجه شود که مطالب فوق با علامت " ویرگول" از یکدیگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسنده بعد از علامت نقطه، از علامت ویرگول استفاده شود.
در زمینه منابع غیر فارسی، ضمن رعایت مرجع، بر حسب حروف الفبای مربوط دقت شود اگر مجله ای مورد استفاده قرار گرفته باشد، در صورتیکه نام مخفف شناخته شده ای برای آن وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد و در غیر این صورت ، نام کامل مجله قید گردد.
همچنین سعی شود در هر رشته تحصیلی، روش ارجاء دادن غیرفارسی متداول و استاندارد آن رشته، تا حد امکان رعایت شود.
در زمینه کتاب ها و مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارد رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها، ضمن ارجا دادن ضرورت دارد.
در صورتیکه کتاب یا مقاله ، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم پس از نام نویسنده ضرورت دارد. ضمناً ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود.

9- در ابتدای پایان نامه، قبل از فهرست منابع و ماخذ، یک صفحه چکیده پایان نامه ( 250 کلمه) به زبان فارسی و در آخر پایان نامه ، همان چکیده به زبان انگلیسی آورده شود. در این قسمت سه کلمه به عنوان کلمات کلید نیز آورده شود.