شماره تلفن های دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

تعداد بازدید:۵۵۱۳

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

 تلفن داخلی

دکتر مریم قلی زاده

رئیس دانشکده

55229344

2327

آقای  سعید قمبری

مسئول دفتر رئیس دانشکده

55229344

2304

 

معاون دانشکده

55229353

2345

آقای رضا احیایی پور

رئیس آموزش دانشکده

55229255

2379

خانم فاطمه اخلاقی

کارشناس گروههای عمران و نقشه برداری و صنایع غذایی

55229314

2306

خانم سحر قاسمی

کارشناس گروههای شیمی ، ریاضی، نساجی، صنایع و علوم کامپیوتر

55229314

2306

خانم فاطمه خسروی

کارشناس گروههای زیست و کشاورزی

55229314

-

 

کارشناس گروه  مکانیک

55229255

2379

آقای حسین چوبداری

کارشناس گروه مکانیک

-

2457

خانم لیلا کمالی

مسئول امتحانات

-

2307

آقای حسن همایونی

مسئول بایگانی

-

2316

آقای صادق سالمی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

2578

آقای احمد بابایی

کارشناس حسابداری دانشجویی

-

2389

آقای  مهدی محمد

کارشناس پژوهش

55229387

2322

آقای دکتر کامران پروانک

مدیر گروه مهندسی کشاورزی و علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

2326

خانم دکتر اعظم طالبیان

مدیر گروه نساجی

-

2576

آقای دکتر علی شهابی

مدیر گروه مهندسی صنایع

-

2324

آقای دکتر مهرزاد قربانی

مدیر گروه ریاضی

-

2318

آقای دکترفرهنگ مراقبی

مدیر گروه زیست

-

2319

خانم دکتر مریم قاسملو

مدیر گروه فیزیک

-

2575

آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی حکمتی

مدیر گروه مکانیک

-

2375

دکتر محمدحسین رشیدی مهرآبادی مدیر گروه عمران و نقشه برداری

-

2323

خانم دکتر اشرف سادات شاه ولایتی مدیر گروه شیمی

-

2308

 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۰