اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۶۹۹

اعضای هیات علمی تمام گروه آموزشی فیزیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

کتایون بهزاد افشار

دکتری

ژئوفیزیک

استادیار

امواج لرزه ای

 

2

مریم قلی زاده آرشتی

دکتری

فیزیک حالت جامد

استادیار

فیزیک لایه های نازک، تکنولوژی مقاوم سازی بتن

m.gholizadeh@iausr.ac.ir

3

لیدا بابازاده حبشی

دکتری

فیزیک حالت جامد

استادیار

ترابرد الکترونی و نانوساختارهای مغناطیسی

L_babazadeh@yahoo.com

4

مریم قاسملو

دکتری

فیزیک پلاسما

استادیار

همجوشی هسته ای(گداخت)، پلاسمای سرد وگرم

ghasemloomaryam@gmail.com

5

قاسم اسعدی کردشولی

دانشجوی دکتری

فیزیک اتمی-مولکولی

مربی

 

 

g.asadi@iausr.ac.ir

6

رامین خویی

دکتری

مهندسی اپتیک

استادیار

طراحی سیستم های اپتیکی

r.khuee@iausr.ac.ir

7

محمدرضا سلطانی ایردموسی

دکتری

فیزیک ماده چگال

دانشیار

مطالعه سیستم های اسپینی

soltani@iausr.ac.ir

8

الهام ناصری قائم

دانشجوی دکتری

فیزیک اتمی مولکولی

مربی

برهمکنش لیزر و پلاسما، تولید نانو ذره با استفاده از کندوسوز لیزری

Naseri.elham@yahoo.com

9

منیر کمالیان

دکتری

فیزیک حالت جامد

استادیار

مطالعه خواص اپتو الکترونی نیمه رساناها، نانوساختارها

Kamalian_marjan@yahoo.com

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸