مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۱۵۸


مریم قاسملو

دکتری تخصصی فیزیک گرایش پلاسما

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

تلفن: 9-55229201 داخلی 2575

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۹