کارشناسان گروه

تعداد بازدید:۷۴۸

   


سید حمیدرضا رفیعی

رشته تحصیلی: جغرافیا

مقطع تحصیلی: کارشناسی

             تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰              

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸