اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۹۴۴

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی زیست شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

فرهنگ مراقبی

دکترا

اکولوژی سیستماتیک

دانشیار

اکوفیزیولوژی، اکولوژی، بیوتکنولوژی محیط زیست، میکروبیولوژی

Moraghebi@yahoo.com

2

علی اصغر مجروحی

دکترا

سلولی و تکوینی گیاهی

استادیار

تشریح و تکوین گونه های گیاهی، گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت

a_majrouhi@yahoo.com

3

مجید نواییان

دکتری

فیزیولوژی جانوری

استادیار

فیزیولوژی و سیستماتیک جانوری عصب شناسی

majid_navaian@yahoo.com

4

سید افشین حسینی بلداجی

دکتری

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی

Afshin.h.b@gmail.com

5

راضیه تقوی زاد

دکتری

سلولی و تکوینی گیاهی

استادیار

تشریح و تکوین گونه های گیاهی، گرده شناسی، عسل، گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت

ra_taghavizad@yahoo.com

6

سیده مهدخت مداح

دکتری

سلولی و تکوینی گیاهی

استادیار

تشریح و تکوین گونه های گیاهی، فیزیولوژی گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت

mahdokht120@yahoo.com

7

شیوا خلیل مقدم

دکتری

بیوشیمی

استادیار

بیوشیمی، میکروبیولوژی، مدلسازی مولکولی، کشت سلول

shiva.moghaddam@yahoo.com

8

مریم بی خوف تربتی

دکتری

سلولی و مولکولی

استادیار

سلولی و مولکولی، ژنتیک مولکولی، بیوتکنولوژی، کشت سلول

maryam.bikhof@gmail.com

9

فاطمه رستم خانی

دکتری

سلولی و تکوینی جانوری

استادیار

سلولی و تکوینی جانوری، غدد، دیابت، پانکراس، تکامل، جنین شناسی، بافت شناسی، نورواندوکرین

f.rostamkhani@yahoo.com

10

گلاله مصطفوی

دکتری

بیوسیستماتیک گیاهی

استادیار

بیوسیستماتیک گیاهی

golaleh.m@gmail.com

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸