مدیر گروه

 

 افشین حسینی بلداجی

 دکتری تخصصی زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)

مرتبه علمی: استادیار

afshin_h_b@yahoo.com

تلفن: 55229201  داخلی 2319

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۳۰