مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۸۲۸

 

علی اصغر مجروحی

 دکتری تخصصی زیست شناسی 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 14-55229200  داخلی 2319

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۰