معرفی رشته زیست شناسی

تعداد بازدید:۲۹۰۵


رشته زیست شناسی در دانشکده علوم پایه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری از سال 1384 با پذیرش 120 دانشجو در رشته زیست شناسی گیاهی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را شروع نموده و سپس در سال 1389 پذیرش دانشجو در رشته زیست شناسی عمومی و در سال 1392 در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست فناوری در مقطع کارشناسی برای گروه زیست شناسی به تصویب رسید.  در سال 1394 رشته های میکروبیولوژی، بیوشیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی ارشد برای گروه به تصویب رسید که بر اساس سیاست­های تمرکز زدایی سازمان مرکزی از سال 1396 به بعد دانشجو رشته میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد به گروه تخصیص داده نشد. تاکنون در حدود  1000 نفر فارغ التحصیل و در حال حاضر تعداد 570 دانشجوی مشغول به تحصیل دارد. برنامه های آتی این گروه تصویب رشته ژنتیک یا میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی و ارتباط گروه زیست شناسی با انجمن زیست شناسی ایران و تاسیس حداقل یک مجله علمی مشترک با این انجمن می باشد.
دانلود سرفصل گروه زیست شناسی

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸