معرفی گرایش صنایع شیمیایی

تعداد بازدید:۲۲۱۸
سال تاسیس گروه صنایع شیمیایی : مهرماه۱۳۷۷   

 تاریخچه

گروه کاردانی صنایع شیمیائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مهر ماه سال ۱۳۷۷ با پذیرش دانشجو در مقطع  کاردانی پیوسته فعالیت خود را شروع نمود. این گروه درحال حاضر دارای شش عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت بوده وحدود ۱۰۰نفر دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند. از مهر ۱۳۹۲ کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی آغاز به فعالیت نمود و بیش از ۵۰ دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند.

گروه صنایع شیمیائی دارای ۵ کارگاه و ۵ آزمایشگاه آموزشی است، که با گروه شیمی کاربردی واحد بطور مشترک مورداستفاده قرار می گیرند. تجهیزات موجود در این کارگاهها و آزمایشگاهها با سایر دانشگاههای معتبر داخلی قابل مقایسه می باشد. با توجه به امکانات موجود تاسیس رشته کارشناسی مربوط به رشته صنایع شیمیائی تحت عنوان مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیائی با تکمیل مدارک و ارسال آن به منطقه در خواست شده است.

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۷