کارشناسان گروه

تعداد بازدید:۱۹۲۹

سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

            تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰         


 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸