اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۳۱۸

اعضای هیات علمی تمام وقت  گروه آموزشی شیمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه­های تحقیقاتی

ایمیل

سوسن صمدی

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

استادیار

نانوتکنولوژی، سنسورهای گازی، خودتمیز شوندگی، تصفیه آب و فاضلاب

s.samadi2008@yahoo.com

علی پارسا

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

استادیار

الکتروشیمی- سنتز دارو

aliparsa@iausr.ac.ir

فروغ ادهمی

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

دانشیار

سنتز ترکیبات معدنی

fadhami@gmail.com

فائزه خلیلیان

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

دانشیار

جداسازی، توسعه روشهای استخراج SDME، SPE، EME....سنتز جاذب های جدید آنالیزهای زیست محیطی و بیولوژیک

faezeh.khalilian@yahoo.com

رامین محمد علی طهرانی

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

دانشیار

الکتروشیمی

ramintehrani@gmail.com

سید علی اکبر سالاری

دکتری تخصصی

شیمی فیزیک

استادیار

شیمی محاسباتی

alisalarichem@gmail.com

محمدرضا اله قلی قصری

دکتری تخصصی

شیمی کاربردی

استادیار

تصفیه آب و فاضلاب- طراحی راکتور

ghasri_mr@yahoo.com

جمشید نجف پور

دکتری تخصصی

شیمی فیزیک

استادیار

شیمی محاسباتی

j.najafpour@gmail.com

محمد یوسفی

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

دانشیار

سنتز انواع ترکیبات شیمیایی- ساخت نانوپوشش

Myousefi50@hotmai.com

محسن سرگردان فردآرانی

دکتری تخصصی

شیمی آلی

استادیار

سنتز ترکیبات آلی

mohsenfard555@yahoo.com

لیلا حاجی آقا بابایی

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

دانشیار

جداسازی و اندازه­گیری ترکیبات شیمیایی

lhajiaghababaei@yahoo.com

شبنم ششمانی

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

دانشیار

محیط زیست- تهیه کامپوزیت با هدف حذف آلودگی­های آب و هوا

shabnam_sheshmani@yahoo.com

لیلا حجت کاشانی

کارشناسی ارشد

شیمی معدنی

مربی

ساخت ترکیبات معدنی

l.hojat@yahoo.com

اشرف السادات شاه ولایتی

دکتری تخصصی

شیمی آلی

دانشیار

سنتز ترکیبات آلی- مایعات یونی

avelayati@yahoo.com

فرخ رویا نیکمرام

دکتری تخصصی

شیمی فیزیک

استادیار

شیمی محاسباتی

nikmaram87@yahoo.com

سید محمد میرزاده حسینی

کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

مربی

شیمی محاسباتی

mirzadeh_acir1342@yahoo.com

زهره درودی

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

استادیار

شیمی محاسباتی

zohreh.doroudi@gmail.com

خدیجه کلاته

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

استادیار

شیمی محاسباتی

khadijeh_k@hotmail.com

سارا رحیم نژاد

دکتری تخصصی

شیمی فیزیک

استادیار

نانوتکنولوژی- خودتمیزشوندگی

rahimnejad@ iausr.ac.ir

علی مظلومی فر

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

دانشیار

جداسازی و اندازه­گیری ترکیبات شیمیایی

m.daneshjoei@iausr.ac.ir

سعید سوزنگرزاده

دکتری تخصصی

شیمی آلی

استادیار

سنتز ترکیبات آلی

suzangarzade@yahoo.com

ابوالفتح اکبرزاده

دکتری تخصصی

شیمی آلی

استادیار

سنتز پلیمرها در مقیاس نیمه صنعتی

abolfathakbarzade@yahoo.com

عنایت اله متقی نژاد

دکتری تخصصی

شیمی آلی

دانشیار

سنتز ترکیبات آلی

e.mottaghi@math.com

گلدسته زارعی

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

استادیار

ساخت ترکیبات معدنی

rahimnejad@iausr.ac.ir

رویا احمدی

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

دانشیار

شیمی محاسباتی

roya_ahmadi_chem@yahoo.com

محسن فریدونی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

مربی

مهندسی شیمی

m.fereidooni@gmail.com

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸