مدیر گروه شیمی اشرف السادات شاه ولایتی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:55229201             داخلی: -


 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۷۲