مدیر گروه شیمی

تعداد بازدید:۹۸۵ اشرف السادات شاه ولایتی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی: avelayati@yahoo.com

تلفن:55229201             داخلی: 2308


 

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸