مدیر گروه شیمی

تعداد بازدید:۱۵۵۸ اشرف السادات شاه ولایتی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:55229201             داخلی:2208


 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۹