سرفصل دروس

تعداد بازدید:۲۱۵۸

- سرفصل  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی- تحقیق در عملیات- ریاضی فیزیک )
- سرفصل کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ریاضیات مالی
- سرفصل کارشناسی ریاضی رشته های ریاضیات و کاربردها - آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر
- سرفصل کارشناسی ریاضی ( دبیری ریاضی- ریاضی محض - ریاضی کاربردی )

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۷