اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۲۱۸

اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی ریاضی کاربردی

ردیف

نام ونام خانوادگی

آخرین مدرک/مرتبه علمی

رشته

زمینه فعالیت

۱

عباس ارجمندفر

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

جبر، علوم کامپیوتر

۲

علیرضا وحیدی

دکتری/ دانشیار

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی، ریاضیات مالی

۳

لیلا علیزاده

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

۴

مریم شاداب

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

جبر

۵

میکاییل مختاری

دانشجوی دکتری/ مربی

آمار

آمار

۶

سید محسن محمدی

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

آنالیز ریاضی

۷

ام النبیین صداقت فر

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز ریاضی

۸

زهره ایروانی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

بهینه سازی

۹

لیدا موسوی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز ریاضی

۱۰

فاطمه مرادی

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

آموزش ریاضی و هندسه

۱۱

سید محمود خراسانی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی، ریاضیات مالی

۱۲

محمد خوینی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

بهینه سازی

۱۳

مهناز میربلوکی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

بهینه سازی، ریاضیات مالی

۱۴

مهرزاد قربانی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آمار، ریاضیات مالی

۱۵

لیلا کرمعلی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

بهینه سازی، علوم کامپیوتر

۱۶

هادی باقرزاده ولمی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

بهینه سازی، ریاضیات مالی

۱۷

طیبه دمیرچی

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی، ریاضیات مالی

۱۸

مژگان سیدهاشمی تولون

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز ریاضی

۱۹

زهرا عظیم زاده

دکتری/ استادیار

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

۲۰

صمد رشید

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

جبر

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۷