مدیر گروه

تعداد بازدید:۹۵۱

 

دکتر مهرزاد قربانی

دکتری تخصصی آمار ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

me_ghorbani38@yahoo.com

تلفن: 55229201    داخلی: 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸