مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۷۰۸

 

 

دکتر میکائیل مختاری

دکتری تخصصی ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 55229201    داخلی: 2318

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۰