مدیر گروه

تعداد بازدید:۴۸۲۶

دکتر سید محمدرضا موسوی حکمتی

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن 9-55229201 داخلی 2324

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۹