مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۱۴۹

 

 

دکتر محمدحسین رشیدی مهرآبادی

دکترای مهندسی عمران- گرایش آب

مرتبه علمی: استادیار

تلفن :9-55229201 داخلی 2323

 

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۹