مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۷۳۵

 

 

 

 

فواد مهاجری ناو

دکتری تخصصی عمران- سازه

مرتبه علمی: استادیار

mohajeri@iausr.ac.ir

telegram: @fmohajeri

تلفن: 55229201 داخلی 2323

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸