مدیر گروه

تعداد بازدید:۳۴۳۵

 

 

 

مهندس علی ظفری

کارشناس ارشد مهندسی عمران (نقشه برداری و فتوگرامتری)

تلفن :9-55229201 داخلی 2323

 

 

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۰