مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۸۰۲

 

 

 

محمدحسین رشیدی مهرآبادی

دکتری تخصصی عمران- مهندسی آب

مرتبه علمی: استادیار

rashidi.academic@gmail.com

تلفن: 55229201 داخلی 2323

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸