کارشناس گروه عمران و نقشه برداری

تعداد بازدید:۲۵۹۸

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه اخلاقی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

 تلفن:    55229314        

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۹