کارشناس گروه مکانیک

تعداد بازدید:۲۳۴۶

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

 

نام: امیر عرب

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

آدرس الکترونیکی :  arab.amir@yahoo.com

 تلفن:    9-55229200       داخلی:  2305

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷