رئیس اداره آموزش

تعداد بازدید:۱۹۰۲

        

 

                                                                          

 

 

نام: پرویز رفیعی

رشته تحصیلی: مدیریت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

parvizrafiyasl@yahoo.com

تلفن:    55229255          داخلی:   2379

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷