رئیس اداره آموزش

تعداد بازدید:۳۱۵۶

        

 

                                                                          

 

 

نام: رضا احیایی پور

رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:  کارشناسی

 

تلفن:    55229255          داخلی:   2379

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۹