مرکز تحقیقاتی اکو فیزیولوژیک گیاهان دارویی

 

 

مرکز تحقیقاتی اکو فیزیولوژیک گیاهان دارویی


مرکز تحقیقاتی گروه کشاورزی مصوب سازمان مرکزی با عنوان مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهان دارویی به سرپرستی دکتر حسینی مزینانی در دانشکده فنی و مهندسی به تازگی شروع بعالیت نموده است.

 

فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی


الف) فعالیت های انجام شده :

-تاسیس مرکز با همکاری اداره پژوهش و معاونت دانشکده

- تجهیز دفتر مرکز به لوازم اداری

- مطالعه اسناد بالا دستی نظیر نقشه جامع علمی کشور ، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ، برنامه راهبردی گیاهان دارویی کشور ، اولویت های پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، اولویت های پژوهشی استان تهران و شهرستان ری و ...

- تدوین برنامه استراتژیک مرکز با توجه به اسناد بالا دستی و نیاز بازار و رسالت مرکز

- تهیه سه برنامه عملیاتی درآمدزا با هدف ایجاد انگیزه در همکاران به منظور جلب مشارکت بیشتر

- تشکیل شورای علمی و بخش های تخصصی

 

ب) برنامه های آتی :

- تهیه کاربرگ پیشنهادی طرح پژوهشی با هدف تجاری سازی نتایج

- تهیه کاربرگ پیشنهادی طرح پژوهشی با هدف تولید علم و تهیه بستری برای طرح های پژوهشی برای تولید ثروت

- تهیه طرح درآمدزایی مزرعه دانشگاه

- همکاری با سازمان مرکزی در تدوین آیین نامه تاسیس و فعالیت مراکز پژوهشی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۶۶