مرکز تحقیقاتی اکو فیزیولوژیک گیاهان دارویی

تعداد بازدید:۷۷۸

 

 

مرکز تحقیقاتی اکو فیزیولوژیک گیاهان دارویی


مرکز تحقیقاتی گروه کشاورزی مصوب سازمان مرکزی با عنوان مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهان دارویی به سرپرستی دکتر حسینی مزینانی در دانشکده فنی و مهندسی به تازگی شروع بعالیت نموده است.

 

فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی


الف) فعالیت های انجام شده :

-تاسیس مرکز با همکاری اداره پژوهش و معاونت دانشکده

- تجهیز دفتر مرکز به لوازم اداری

- مطالعه اسناد بالا دستی نظیر نقشه جامع علمی کشور ، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ، برنامه راهبردی گیاهان دارویی کشور ، اولویت های پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، اولویت های پژوهشی استان تهران و شهرستان ری و ...

- تدوین برنامه استراتژیک مرکز با توجه به اسناد بالا دستی و نیاز بازار و رسالت مرکز

- تهیه سه برنامه عملیاتی درآمدزا با هدف ایجاد انگیزه در همکاران به منظور جلب مشارکت بیشتر

- تشکیل شورای علمی و بخش های تخصصی

 

ب) برنامه های آتی :

- تهیه کاربرگ پیشنهادی طرح پژوهشی با هدف تجاری سازی نتایج

- تهیه کاربرگ پیشنهادی طرح پژوهشی با هدف تولید علم و تهیه بستری برای طرح های پژوهشی برای تولید ثروت

- تهیه طرح درآمدزایی مزرعه دانشگاه

- همکاری با سازمان مرکزی در تدوین آیین نامه تاسیس و فعالیت مراکز پژوهشی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷