آزمایشگاه ها و تجهیزات

تعداد بازدید:۳۳۱۷

ردیف

نام آزمایشگاه

تجهیزات و دستگاههای موجود

1

آزمایشگاه سیالات

دستگاه میز هیدرولیک حجمی- پمپهای سری و موازی- ضربه جت آب- دستگاه رینولدز – کانال روباز 5/2 متری – برنولی- کاویتاسیون- کالیبراسیون فشارسنج- سر ریز- توربین پلتون- توربین فرانسین- بررسی اصطکاک در لوله‌ها – دبی سنج داخل لوله‌ها - ویسکوزیته - بررسی جریان گردابی- فن گریز از مرکز- بررسی پایداری اجسام شناور- روزنه و جت پرتابی- تونل باد- تست هیدرولوژی- بررسی اصطکاک در شبکه لوله کشی - پمپ گریز از مرکز - ضربه قوچ تحقیقاتی- مرکز فشار هیدرواستاتیک.

2

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

دستگاه ژیروسکوپ- دستگاه سرعت بحرانی- ارتعاشات دینامیکی میلهها- دستگاه ارتعاش عرضی تیرها - دستگاه گاورنر- دستگاه بررسی نیروی جانب مرکز- دستگاه بالانس استاتیکی و دینامیکی

3

آزمایشگاه انتقال حرارت

مبدل حرارت دو لوله- مبدل حرارت پوسته- مبدل حرارت صفحه‌ای- دستگاه هدایت حرارتی در سیالات و گازها- دستگاه هدایت حرارتی در جامدات- جوشش- چگالش- انتقال حرارت تشعشعی- انتقال حرارت جابجایی- انتقال حرارت جریان متقاطع

4

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

دستــگاهPLC  آمــوزشی، میز هیــدرولیک، میز پنـــوماتیک، میز الکتـــرو-پنـــوماتیک

5

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دستگاه پیچش پلاستیک- دستگاه تیرها-کمانش ستون- خیز تیرهای خمیده- مرکز برش- دستگاه کشش- دستگاه ضربه-دستگاه خستگی

6

آزمایشگاه ترمودینامیک

کمپرسور تک مرحله­ای و دو مرحله­ای، برج خنک کن، دستگاه تعیین ضریب انتقال حرارت مخازن، تجهیزات اندازهگیری، دستگاه آزمایش نازل.

 
آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷