معرفی رشته و گروه

تعداد بازدید:۲۹۴۰

معرفی رشته و گروه کشاورزی

رشته های زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و علوم خاک در گروه کشاورزی در دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری از سال 1365 در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری ( مقطع ارشد برای رشته های زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی، اصلاح نباتات و مقطع دکتری برای رشته زراعت)  فعالیت خود را شروع نموده و تاکنون تعداد ...... فارغ التحصیل و در حال حاضر تعداد150 دانشجوی مشغول به تحصیل دارد. برنامه های آتی این گروه جذب دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته های بیماری شناسی و حشره شناسی کشاورزی می باشد.

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷