اعضای هیئت علمی گروه عمران و نقشه برداری

 ردیف   

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل  

 رضا آقاطاهر

دانشجوی دکتری

مدیریت ساخت

مربی

نقشه­ برداری­ زمینی،سیستمهای حامی تصمیم­گیری (DSS)،روشهای پیشرفت ساخت،مدیریت بحرانوGIS

reza_aghataher@yahoo.com

2

 محمدحسین رشیدی مهرآبادی

دکتری

مهندسی آب

مربی

مدیریت منابع آب، مدیریت سیلاب شهری، سیستم های سطوح آبگیر باران

mh79.rashidi@gmail.com

3

علی ظفری

فوق لیسانس

عمران - فتوگرامتری

مربی

توپوگرافی، فتوگرامتری، GIS، ژئودزی

zafari@iausr.ac.ir

4

فواد مهاجری ناو

دکتری تخصصی

مهندسی سازه

استادیار

مقاوم سازی ابنیه و پل، مدیریت طراحی مهندسی محصولات جدیدُ رویکرد سیستماتیک در حل مساله

mohajeri@iausr.ac.ir

5

سمیه یوسفی

دکتری تخصصی

مهندس آب

استادیار

مدل سازی رفتار سیلاب، رواناب سطحی، سیلاب شهری، مدیریت سیل

yousefi114@gmail.com

 
آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۲۱