اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

مجید حق‌پرست

دکتری

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

استادیار

نانوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی

سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال

mhaghparast@gmail.com

 

2

محمدرضا جهانگیر

دکتری

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

استادیار

نانوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی

 

mr.jahangir@gmail.com

 

3

مهرداد مائین

دکتری

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

استادیار

نانوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی

 

 

mehrdad.maeen@gmail.com

4

سارا نجف زاده

دکتری

مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

استادیار

شبکه های بیسیم

najafzadeh.dr@gmail.com

5

فاطمه نصیری

دکتری

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

مربی

شبکه

fatemeh_nsr@yahoo.com

6

الهام قنبری

دانشجو دکتری

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مربی

داده کاوی

بازیابی اطلاعات

ghanbari_el@yahoo.com

7

محمد تقی عدل

دانشجو دکتری

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

مربی

طراحی مدارات مجتمع

Mohammad.t.adl@gmail.com

 

8

رضا عصاره

دکتری

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

مربی

شبکه

reza_assareh@yahoo.com

 

9

حامد احمدی

دانشجو دکتری

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مربی

هوش تجاری

ahmadihd@gmail.com

10

علیرضا ریواز

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مربی

برنامه نویسی وب

بازیابی اطلاعات

alirezarivaz@yahoo.com

 

 
آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۱۹