آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۲۴۳۳

 

آزمایشگاه و کارگاههای گروه آموزشی نساجی دانشکده فنی مهندسی

 

ردیف

نام­آزمایشگاه و کارگاه

دروس ارائه شده

کارشناس

تلفن داخلی

محل استقرار

1

رنگرزی

رنگرزی طبیعی / رنگرزی مصنوعی / پروژه

کورش شبستری زاده  

2394

طبقه اول ساختمان­ آزمایشگاه

2

تکمیل و شناسایی الیاف

تکمیل / شناسایی الیاف / الیاف نساجی / پروژه

­کورش­شبستری­زاده

2395

طبقه اول ساختمان­ آزمایشگاه

3

شیمی نساجی

شیمی عمومی / شیمی فیزیک / شیمی تجزیه / شیمی آلی

محمدرضا کیان

2391

طبقه اول ساختمان­ آزمایشگاه

4

فیزیک الیاف

سیستمهای اندازه گیری / فیزیک الیاف / پروژه

عیسی زیادی

2398

طبقه سوم ساختمان­ آزمایشگاه

5

تکنولوژی تولید الیاف

کارگاه تکنولوژی تولید الیاف / پروژه  

سعید احمدی مجد آبادی

 

سوله نساجی 1

6

چاپ

چاپ دستی 1 و 2 / رنگرزی چاپ / چاپ سیلک اسکرین /روش های پیشرفته چاپ / پروژه

طاهره سلیمانی

 

طبقه سوم ساختمان آزمایشگاه

7

تکنولوژی دوخت

 اصول تکنولوژی دوخت

عباس پورغلامی

 

سوله نساجی2

8

تکنولوژی نساجی1

تکنولوژی نساجی 1

عباس پورغلامی

 

سوله نساجی 1

9

تکنولوژی نساجی 2

تکنولوژی نساجی2/ بافندگی حلقوی

عباس پورغلامی

 

سوله نساجی 2

 
 
 
آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷