مدیران گروه های آموزشی

دکتر سارا نجف زاده

مدیر گروه کامپیوتر

دکتر فاطمه نصیری

مدیر گروه ارشد کامپیوتر

دکتر فواد مهاجری

مدیر گروه عمران

دکتر محمد بیات

مدیر گروه مکانیک

 

دکتر امیر توحیدی

مدیر گروه ارشد مکانیک

دکتر علی اکبر تجلی

مدیر گروه کشاورزی

دکتر شیرین نوربخش

مدیر گروه نساجی

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۷۹۸