مدیران گروه های آموزشی

دکتر علی اکبر تجلی 

مدیر گروه مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی

 

دکتر اعظم طالبیان

مدیر گروه مهندسی نساجی

 

               دکتر مهرزاد قربانی

   مدیر گروه ریاضی

 

دکتر افشین حسینی بلداجی

مدیر گروه زیست شناسی

دکتر فواد مهاجری

مدیر گروه مهندسی عمران و نقشه برداری

 

  دکتر علی شهابی

مدیر گروه مهندسی صنایع

 

دکتر اشرف شاه ولایتی

مدیر گروه شیمی

 

دکتر مریم قلی زاده آرشتی

مدیر گروه فیزیک

 

 

 

                  

       

     دکتر علی اکبر لطفی

  مدیر گروه مهندسی مکانیک

 

 

 

 

دکتر محسن رضایی

مدیر گروه مکانیک خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۲۶۶