مدیران گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۳۴۶

دکتر کامران پروانک  بروجنی 

مدیر گروه مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی

 

دکتر اعظم طالبیان

مدیر گروه مهندسی نساجی

 

    دکتر مهرزاد قربانی

   مدیر گروه ریاضی

 

دکتر فرهنگ مراقبی

مدیر گروه زیست شناسی

دکتر محمدحسین رشیدی مهرآبادی

مدیر گروه مهندسی عمران و نقشه برداری

 

  دکتر علی شهابی

مدیر گروه مهندسی صنایع

 

دکتر اشرف شاه ولایتی

مدیر گروه شیمی

 

دکتر مریم قاسملو

مدیر گروه فیزیک

 

     دکتر سید محمدرضا موسوی حکمتی

  مدیر گروه مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۹