مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۲۳۴

 

دکتر مریم قلی زاده آرشتی

رئیس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن : 55229344 

m.gholizadeh@iausr.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۰