معرفی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

تعداد بازدید:۹۶۴۲

معرفی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

دانشکده فنی مهندسی  و علوم پایه در سال 1378رسماً تصویب و به عنوان دانشکده مستقل فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این دانشکده در سطح  کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری در مجموع دارای 56 رشته  و 120 عضو هیات علمی می باشد. همچنین این دانشکده مجهز به 27 آزمایشگاه تخصصی میباشد.

 

                                      رشته های دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 

نام رشته

مقطع

صنایع شیمیایی

کاردانی پیوسته

صنایع اتومبیل

کاردانی ناپیوسته

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

ریاضی کاربردی

کارشناسی پیوسته

زیست فناوری

کارشناسی پیوسته

زیست سلولی- مولکولی

کارشناسی پیوسته

زیست علوم گیاهی

کارشناسی پیوسته

زیست عمومی

کارشناسی پیوسته

شیمی کاربردی

کارشناسی پیوسته

شیمی محض

کارشناسی پیوسته

علوم کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

مهندسی کشاورزی- زراعت

کارشناسی پیوسته

مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

کارشناسی پیوسته

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

کارشناسی پیوسته

مهندسی نساجی- مهندسی پوشاک

کارشناسی پیوسته

مهندسی نساجی- شیمی نساجی

کارشناسی پیوسته

مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

کارشناسی پیوسته

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

بیوشیمی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیست شناسی- بیوشیمی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیست شناسی علوم جانوری- زیست سلولی تکوینی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

شیمی آلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی صنایع- سیستم های مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوزی کشاورزی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کشاورزی- زراعت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی نساجی- ساختارهای نانولیفی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و رنگ

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی نساجی- فناوری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ریاضی کاربردی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

دکتری تخصصی

شیمی- شیمی معدنی

دکتری تخصصی

شیم آلی

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

شیمی کاربردی

دکتری تخصصی

آگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

دکتری تخصصی

زراعت

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

مهندسی نساجی- علوم الیاف

دکتری تخصصی

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸