اطلاعیه ها - آرشیو

جلسات توجیهی دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه در گروه مهندسی عمران و نقشه برداری

دانشجویان محترم مهندسی عمران و نقشه برداری که در نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ درس پروژه تخصصی ، کارآموزی و یا کارورزی دارند، ضروری است در جلسات توجیهی که در ذیل آمده است شرکت نمایند: مشخصات کلاس توجیهی برای درس پروژه تخصصی : تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت برگزاری ۱۸:۰۰ شناسه کلاس ۲۰۶۹۶۲۳ گذرواژه ۱۲۳۴۵۶ آدرس ورود به جلسه توجیهی : https://daanaan.daan.ir ------------------------------------ مشخصات کلاس توجیهی کارآموزی و کارورزی : تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت برگزاری ۱۸:۰۰ شناسه کلاس ۲۱۷eb۴b گذرواژه ۱۲۳۴۵۶ آدرس ورود به جلسه توجیهی: https://daanaan.daan.ir گروه مهندسی عمران و نقشه برداری

ادامه مطلب