اطلاعیه ها - آرشیو

برگزاری دفاع رساله دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان بزرگوار میرساند، ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ ، آقای محمد سعید باریک بین دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددی از رساله دکتری خود با عنوان حل عددی معادلات انتگرال تصادفی با استفاده از توابع پایه ای چند جمله ای، دفاع خواهد کرد. لازم به ذکر است که دفاع مذکور، در اتاق دفاع دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

زمانبندی فعالیت دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه در بازه ۱۸ خرداد ۹۹ لغایت۲۲ خرداد ۹۹

زمانبندی فعالیت روزانه دانشکده در تاریخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۲ خرداد بشرح زیر میباشد. یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۹ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰ پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

ادامه مطلب