اطلاعیه ها - آرشیو

زمانبندی برگزاری دروس عملی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دروس عملی ارائه شده توسط گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی،مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و نقشه برداری و مهندسی کشاورزی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق فایل پیوست شده برگزار میگردد.

ادامه مطلب