اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری دفاع اولین دانشجوی دکتری پژوهش محور در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

برگزاری دفاع اولین دانشجوی دکتری پژوهش محور در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رامین کرمی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی با عنوان " مدل سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی بهبود فرآیند ذخیره­سازی انرژی گرمایی در مبدل­های حرارتی حاوی ماده تغییر فاز دهنده " تحت راهنمایی جناب آقای دکتر بابک کامکاری و با حضور داروان خارجی آقایان دکتر سالاریان و دکتر وهابی و داوارن داخلی آقایان دکتر صدر واقفی و دکتر موسوی محمدی برگزار گردید. این تحقیق در دو بخش ساخت نمونه آزمایشگاهی و شبیه سازی کامپیوتری انجام گرفته است و نتایج آن تا به حال در برخی از معتبرترین مجلات تخصصی انتشارات Elsevier به چاپ رسیده است: مجله Energy Conversion and Management با ضریب تاثیر (IF) ۸.۲ و JCR ۲.۲% و مجله Applied Thermal Engineering با ضریب تاثیر (IF) ۸.۲ و JCR ۹.۷% . با افزایش شدت گرمایش کره زمین در سال های اخیر و توجه محققین و صنایع به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، بکارگیری تکنیک­هایی جهت کاهش اختلاف بین میزان تولید و تقاضای انرژی به عنوان چالشی اساسی مطرح شده است. به عنوان یکی از راهکارهای موثر در این رابطه به کارگیری سیستم­های ذخیره کننده انرژی نهان توسط مواد تغییر فاز دهنده در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق نیز با هدف بهبود عملکرد این سیستم­ها، ساختاری نوین جهت افزایش نرخ ذخیره سازی انرژی توسط مبدل­های پوسته – لوله ای به کارگرفته شد. از این مبدل­ها می­توان جهت ذخیره سازی انرژی در سیستم­های حرارتی خورشیدی استفاده نمود.

ادامه مطلب