اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه دفاع رساله دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

برگزاری جلسه دفاع رساله دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

جناب آقای دکتر محمد سعید باریک بین، دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی از رساله خود با عنوان حل عددی معادلات انتگرال تصادفی با استفاده از توابع پایه ای چند جمله ای تحت راهنمایی آقای دکتر علیرضا وحیدی و خانم دکتر طیبه دمرچلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ دفاع کردند. نتایج حاصل از این پژوهش در مجله Journal of Computational and Applied Mathematics به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب