اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری دفاع پروپوزال دانشجوی دکتری شیمی آلی بصورت مجازی

برگزاری دفاع پروپوزال دانشجوی دکتری شیمی آلی بصورت مجازی

جلسه دفاع از پروپوزال خانم علی بخشی، دانشجوی دکتری دانشکده فنی - مهندسی و علوم پایه در رشته شیمی آلی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری به جهت رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی بصورت مجازی و از طریق سامانه مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری به آدرس majazi.iausr.ac.ir برگزار گردید. در این جلسه اساتید راهنما (خانم دکتر شاه ولایتی و خانم دکتر رنجبر)، استاد مشاور (خانم دکتر ششمانی)، یکی از داوران داخلی (آقای دکتر نجف پور) و ناظر تحصیلات تکمیلی ( خانم دکتر قلی زاده) حضور یافته و سایر داوران داخلی و خارجی (خانم دکتر حکمتی، خانم دکتر حبیبی و خانم دکتر حاجی آقابابایی) بصورت مجازی در جلسه شرکت داشتند و به بحث، بررسی و داوری پروپوزال ارائه شده پرداختند.

ادامه مطلب