زمانبندی فعالیت دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه در بازه ۱۸ خرداد ۹۹ لغایت۲۲ خرداد ۹۹

۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۵ کد : ۶۸۸۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۹۹
زمانبندی فعالیت روزانه دانشکده در تاریخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۲ خرداد بشرح زیر میباشد. یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۹ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰ پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

نظر شما :