اخبار

برگزاری دفاع اولین دانشجوی دکتری پژوهش محور در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

برگزاری دفاع اولین دانشجوی دکتری پژوهش محور در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رامین کرمی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی با عنوان " مدل سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی بهبود فرآیند ذخیره­سازی انرژی گرمایی در مبدل­های حرارتی حاوی ماده تغییر فاز دهنده " تحت راهنمایی جناب آقای دکتر بابک کامکاری و با حضور داروان خارجی آقایان دکتر سالاریان و دکتر وهابی و داوارن داخلی آقایان دکتر صدر واقفی و دکتر موسوی محمدی برگزار گردید. این تحقیق در دو بخش ساخت نمونه آزمایشگاهی و شبیه سازی کامپیوتری انجام گرفته است و نتایج آن تا به حال در برخی از معتبرترین مجلات تخصصی انتشارات Elsevier به چاپ رسیده است: مجله Energy Conversion and Management با ضریب تاثیر (IF) ۸.۲ و JCR ۲.۲% و مجله Applied Thermal Engineering با ضریب تاثیر (IF) ۸.۲ و JCR ۹.۷% . با افزایش شدت گرمایش کره زمین در سال های اخیر و توجه محققین و صنایع به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، بکارگیری تکنیک­هایی جهت کاهش اختلاف بین میزان تولید و تقاضای انرژی به عنوان چالشی اساسی مطرح شده است. به عنوان یکی از راهکارهای موثر در این رابطه به کارگیری سیستم­های ذخیره کننده انرژی نهان توسط مواد تغییر فاز دهنده در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق نیز با هدف بهبود عملکرد این سیستم­ها، ساختاری نوین جهت افزایش نرخ ذخیره سازی انرژی توسط مبدل­های پوسته – لوله ای به کارگرفته شد. از این مبدل­ها می­توان جهت ذخیره سازی انرژی در سیستم­های حرارتی خورشیدی استفاده نمود.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری ریاضی

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری ریاضی

آقای محمد کچوئی دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ از رساله خود با عنوان: توسعه مدلی مبتنی بر مجموعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های فازی با خروجی های نامطلوب باچاپ یک مقاله ISI در مجله معتبر بین المللی و با کسب درجه عالی دفاع کرد. جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید راهنما: آقای دکتر علی ابراهیم نژاد و آقای دکتر هادی باقرزاده ولمی، اساتید مشاور: خانم دکتر لیلا کرمعلی و خانم دکتر زهره ایروانی، داوران خارجی: آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی و آقای دکتر بیژن رحمانی پرچیکلایی، و داور داخلی خانم دکتر زهره طائب در اتاق جلسات دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری ریاضی

آقای محمد کچوئی دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ از رساله خود با عنوان: توسعه مدلی مبتنی بر مجموعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های فازی با خروجی های نامطلوب باچاپ یک مقاله ISI در مجله معتبر بین المللی و با کسب درجه عالی دفاع کرد. جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید راهنما: آقای دکتر علی ابراهیم نژاد و آقای دکتر هادی باقرزاده ولمی، اساتید مشاور: خانم دکتر لیلا کرمعلی و خانم دکتر زهره ایروانی، داوران خارجی: آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی و آقای دکتر بیژن رحمانی پرچیکلایی، و داور داخلی خانم دکتر زهره طائب در اتاق جلسات دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری دفاع  دانشجوی دکتری شیمی معدنی

برگزاری دفاع دانشجوی دکتری شیمی معدنی

خانم فاضله خزایی دانشجوی دکتری شیمی معدنی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ از رساله خود با عنوان: سنتز ذرات هسته – پوسته مغناطیسی و بررسی کاربرد آن به عنوان محلول کشنده در فرایند اسمز مستقیم و چاپ دو مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی و کسب درجه عالی دفاع کرد. این جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید راهنما: خانم دکتر شبنم ششمانی و خانم دکتر سهیلا شکراله زاده، اساتید مشاور: خانم دکتر اشرف سادات شاه ولایتی و خانم دکتر رویا احمدی، داوران خارجی: خانم دکتر مریم رنجبر و خانم دکتر ملک حکمتی و داوران داخلی: آقای دکتر محمدرضا قصری و خانم دکتر لیلا حاجی آقا بابایی در اتاق دفاع دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب